Personuppgiftsbehandling

Vi på Bonnierförlagen är måna om din personliga integritet och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Det här gäller för dig som prenumererar på ett digitalt nyhetsbrev från SelmaStories eller andra verksamheter inom Bonnerförlagen:

Vilka personuppgifter behandlas? 
Vi behandlar enbart din e-postadress.

Laglig grund
De personuppgifter du lämnar här behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Avprenumeration
Du kan när du vill avregistrera dig från nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i våra mejlutskick. Då upphör behandlingen av dina personuppgifter i vårt system för detta ändamål.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna mejla de nyhetsbrev du registrerat dig för på våra förlagssidor och andra webbsidor som refererar till Bonnierförlagens integritetspolicy.  Truemedical co uk combined pill logynon

Ta del av Bonnierförlagens integritetspolicy på bonnierforlagen.se/integritet och läs mer om just den personuppgiftsbehandling som berör dig under rubriken ”Så här behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål”.