10 fördelar med att ha adhd
Författare

10 fördelar med att ha adhd

Av: Johanna Stenius
Publicerad: 04 september 2017

Adhd är en diagnos som blivit allt vanligare, den sätts ofta på de som tidigare hade kallats ”stökiga pojkar”. Men vad handlar detta om egentligen? Och är det verkligen bara dåligt att ha adhd?

Nej absolut inte, menar Anders Hansen, författare och överläkare i psykiatri. Han har skrivit boken Fördel adhd – för att reda ut en del missförstånd och för att ge konkreta råd kring hur man faktiskt kan ha nytta av sin adhd.

Kreativitet, förmågan att hyperfokusera och att se helhetbilder är några av de egenskaper som finns i en adhd-persons unika verktygslåda. Hela listan hittar du längst ner i artikeln. Men först, en pratstund …

Hej Anders! Vad är adhd egentligen, ur ett medicinskt perspektiv?
– 
Adhd innebär att man ska ha problem med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Man ska inte ha det en kort period utan hela livet, från att man är liten, och det ska ställa till problem. Det finns ingen röntgenundersökning eller blodprov som kan visa om man har adhd, man går helt på symptomen.

Föds vi med benägenheten eller kan den erhållas via sociala faktorer? Hur funkar det?
– I hög utsträckning föds vi med detta. Adhd beror främst på medfödda faktorer men miljön, alltså vår omvärld, kan också spela in. Men man får inte adhd av dålig uppfostran och man får inte adhd för att man äter fel, det är en myt!

Man får inte adhd av dålig uppfostran och man får inte adhd för att man äter fel, det är en myt!

Kan du kort beskriva adhd:ns historia? När vi växte upp fanns inte diagnosen ens …
– Idag sätts diagnosen adhd på miljoner människor varje år, bara i USA har 12 procent av alla barn och ungdomar den, i Sverige är det ungefär fem procent. Det är en diagnos som inte ens fanns på 1980-talet men naturligtvis har problem med koncentrationen funnits i alla tider. Tidigare kallade man det mbd eller damp. Skillnaden var att någon enstaka procent av alla barn fick dessa diagnoser mellan mer än var tionde barn får en adhd-diagnos.

Dopamin är en viktig signalsubstans i det här sammanhanget, hur funkar det?
– Dopamin är ett ämne i hjärnan som bland annat reglerar hur vi mår. Äter vi god mat eller umgås med andra släpper hjärnan ut dopamin så att vi mår bra. Dopamin är också viktigt för vår koncentration och hur vi fungerar tankemässigt. Hjärnans dopaminsystem ser lite olika ut hos olika människor och det bidrar till att vi har olika personliga egenskaper. Man vet idag att dopaminsystemet i hjärnan fungerar lite annorlunda hos många med adhd och det tycks bidra till deras koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Det tycks skapa till en slags ”mental kortsynthet” – man vill ha snabba dopminkickar, och man vill ha dem direkt! Det här suget kan ta sig olika uttryck, dels kan det leda till missbruk och elände men det kan också vänas till något positivt. Det finns både bra och dåliga sätt att få sitt dopamin, i min bok fokuserar jag på de som är bra.

Vi har alla drag av adhd, vissa väldigt mycket, andra inga. Jag brukar säga att vi alla befinner oss på en adhd-skala

Du beskriver adhd som ett spektrum, där vi alla befinner oss på skalan. Berätta!
– Adhd är en medicinsk diagnos och då tror många att det finns en tydlig skiljelinje mellan sjukt och friskt men det gör det inte. Vi har alla drag av adhd! Vissa nästan inga, andra väldigt mycket. Jag brukar säga att vi alla befinner oss på en adhd-skala. Det intressanta är att forskning visar att många med adhd har visats sig ha en rad positiva egenskaper och dessa egenskaper har fått alldeles för lite fokus. Det var anledningen till att jag skrev den här boken, jag ville nyansera bilden.

 – Jag brukar se det som att de som har adhd har en annorlunda, och ofta unik verktygslåda men det är en verktygslåda de måste lära sig använda. Hur man gör det visar jag i boken.

Ja, hela din bok handlar om de positiva sidorna med diagnosen. Kan du nämna de fem viktigaste egenskaperna en person med adhd oftast har?
– Man har sett i tester att många med adhd är mer kreativa, framför allt vad det gäller att generera nya idéer. Många kan hyperfokusera om de hittar något som verkligen intresserar dem. Många har en fantastisk förmåga att se hela bilden, utan att borra ner sig i detaljer. Många entreprenörer har visats ha adhd. Man kan säga att myntet har två sidor. Adhd kan tveklöst innebära stora problem men det kan också innebära fördelar.

Allt för rigida struktur och detaljfokus tror jag passar dåligt för dem med adhd … Som entreprenör har du däremot fördelar!

Vilka miljöer är gynnsamma respektive mindre bra för en person med adhd?
– Det är svårt att svara på i och med att alla med adhd är olika på samma sätt som att alla människor är olika men med det sagt; alltför rigida strukturer med detaljfokus tror jag passar dåligt för dem med adhd. Likaså om den ena dagen är den andra lik. Att bli revisor är nog inte det bästa yrkesvalet för många med adhd.

Inom vissa yrken kan adhd vara en fördel. Nämn några!
– 
Entreprenör är ett bra exempel. Det kräver ett kraftigt driv och energi vilket många med adhd har tack vare sin hyperaktivitet. Det kräver också att man kan se hela bilden, vilket många med adhd är bra på då de inte borrar ner sig i detaljer på samma sätt. Många med adhd har en otålighet, de vill vidare. De vill upptäcka. Det är viktiga drag för en entreprenör. Samtidigt ska man inte blunda för att adhd också kan innebära nackdelar för entreprenörer och där är mitt tips att man ska jobba med människor som inte är som en själv, som har de egenskaper man saknar. Jag har också sett många med adhd få utväxling på sina förmågor inom olika kreativa yrken. Med det sagt är alla olika – även de med adhd –och jag vill visa att adhd inte betyder att dörrar i livet är stängda, tvärtom! I boken berättar jag om en Nobelpristagare i fysik med adhd.

Det jag vill visa är att människor med psykiatriska diagnoser ofta har fantastiska förmågor som samhället ofta missar.

Jag vet att du tycker att det sker en överdiagnostisering, i Mississippi USA, exempelvis, har 30 procent av alla pojkar diagnosen. Varför är det så här?
– Vi människor har en förmåga snabbt dela in allt vi möter i olika fack. Det har hjälpt oss historiskt. Vilka växter kan jag äta och vilka kommer att göra mig sjuk? Vilka djur måste jag akta mig för? Vem kan jag lita på och vem ska jag hålla på avstånd? Vår hjärna är fullständigt fenomenal på att upptäcka små mönster i det vi ser, till exempel i någons beteende, och sedan snabbt placera in denne i ett fack. Våra dagars fack utgörs i stor utsträckning av psykiatriska diagnoser. ”Han måste väl ändå ha adhd?” ”Är inte hon lite bipolär?” Ju mer som skrivs om psykiatriska diagnoser, desto mer börjar man se dem överallt. Och ju mer man ser dem, desto snävare blir gränsen för vad man betraktar som ”normalt”. Det tror jag är synd.

– Så svaret är: Naturligtvis har inte 30 procent av alla pojkar i Mississippi adhd! Många har problem som beror på andra orsaker men i vår psykiatriserade tid sätter vi en och samma diagnos på allting.

Svaret är enkelt: Naturligtvis har inte 30 procent av alla pojkar i Mississippi adhd!

Borde samhället ändra sin syn på adhd?
– Jag tror det. Det jag vill visa är att människor med psykiatriska diagnoser som adhd ofta har fantastiska förmågor som samhället ofta missar. Dessa förmågor har vi under senare år lärt oss mer om inom forskning.

 – Jag vill lyfta fram dessa förmågor och visa hur man ska få bästa användning av dem – för det finns en hel del tricks man kan använda sig av här! Vi ska inte pressa in runda bollar i fyrkantiga hål, vi måste bli bättre på att ta tillvara de unika egenskaper människor med adhd har.

Till sist: Hur vet man om man behöver hjälp med sin adhd?
– Om man har stora problem till följd av koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet så kan man söka psykiatrin så får man ta det därifrån.

10 fördelar med att ha adhd:

• Kreativ, tänker ”utanför boxen”
• Initiativrik
• Pådrivande – får saker gjorda
• Energisk – med en nästan oändlig energi
• Orädd och vågar satsa på nya idéer
• Flexibel
• Envis – ger inte upp utan kämpar på
• Intuitiv och ifrågasättande
• Bra på att tänka lateralt – har en förmåga att se saker ur nya vinklar
• Bra på att skaka av sig motgångar –ältar inte misstag utan går vidare.

Av Caroline Geijer

Fördel ADHD

Fördel ADHD

Anders Hansen

Fakta

 • Vem:

  Anders Hansen

 • Född:

  1974.

 • Familj:

  Mamma och bror.

 • Bor:

  I Stockholm.

 • Gör:

  Författare och överläkare i psykiatri.

 • Böcker:
 • Aktuell:

  Med nya boken Fördel adhd.

En sida till? Fortsätt läs!