Nobelpris i litteratur till Olga Tokarczuk och Peter Handke
Artiklar

Nobelpris i litteratur till Olga Tokarczuk och Peter Handke

Nobelprisen i litteratur för 2018 och 2019 är nu utdelade och mottagarna är Olga Tokarczuk (2018) och Peter Handke (2019).

Av: Johanna Stenius
Fotograf: Jacek Kolodziejski
Publicerad: 10 oktober 2019

Nobelprisen i litteratur för 2018 och 2019 är nu utdelade och mottagarna är Olga Tokarczuk (2018) och Peter Handke (2019).

Olga Tokarczuk, född 1962, är en av Polens mest framstående författare. Hennes romaner är internationellt hyllade och finns översatta till över trettio språk. Tokarczuk har tilldelats en rad litterära utmärkelser, bland annat The Man Booker International Prize och polska Nikepriset. Hon är bosatt i Nowa Ruda i sydvästra Polen.

Olga Tokarczuks böcker har hittills getts ut av Ariel förlag i Sverige. Så sent som i förra veckan kom nyheten att hon framöver kommer att ges ut på Albert Bonniers Förlag. Så här säger hennes förläggare på de respektive förlagen:

— Ariel förlag och Olga Tokarczuk är ungefär lika gamla på svenska: hennes författarskap har funnits med nästan så länge förlaget funnits. Ingen av våra författare har vi följt så länge, och få har ställt oss på den sortens utmaningar som Olga har gjort. I takt med att Olgas författarskap har växt, och att hennes svenska läsarskara har växt, har också förlaget vuxit som det kunnat, för att hålla jämna steg. När Ariel förlag och Olga nu går skilda vägar är det resultatet av två processer, parallella men åtskilda. Å ena sidan har förlaget, så som småförlag ofta gör, efter mer än tjugo års verksamhet kommit till en punkt där förläggaren behöver koncentrera sig på andra delar av sin verksamhet än de rent förläggarmässiga; å den andra har Olgas författarskap för länge sedan nått en punkt där hon förtjänar en större läsekrets än den som ett litet förlag kan skapa. Trots att samarbetet mellan Olga och Ariel förlag fortsatt präglats av stort ömsesidigt förtroende, och fortsatt att resultera i nya utgåvor av hennes böcker, har det därför funnits med på radarn under några år att  en övergång till ett större förlag kunnat komma att bli aktuellt. Nu tar Bonniers efter hand över ansvaret för Olgas författarskap. De förhandlingar som föregått denna process har varit mycket öppna och respektfulla, och från alla inblandade parter haft det främsta målet för ögat att sörja för kontinuiteten för Olgas verk på svenska. Från Ariels sida är vi mycket nöjda med de lösningar som dialogen med Bonniers lett fram till, både vad gäller de ekonomiska och de praktiska aspekterna. Att Olga tilldelats Nobelpriset mitt under denna känsliga process har för oss i blixtbelysning framhävt fördelarna med de arrangemang vi kommit fram till. De samutgåvor av två av hennes verk som kommer att vara en del av Nobelprisutgivningen av hennes verk är en konkret yttring av denna anda, säger Mikael Nydahl på bokförlaget Ariel.

—  I takt med att Olga Tokarczuks böcker blivit stora internationella framgångar har hon världen över växlat över till större förlag, som har kapacitet och resurser att möta de krav och förväntningar som kommer med ett internationellt författarskap. I Danmark och Norge har anrika Gyldendal blivit hennes nya hemvist, och när Olgas agent ställde frågan till Albert Bonniers Förlag om samarbete i Sverige, var det givet att vara med; Olga Tokarczuk är en av Europas viktigaste röster, med en fantastisk produktion. Det är ytterst glädjande att vi kan genomföra detta i samarbete med Ariel, som tillsammans med Jan Henrik Swahn på ett imponerande sätt lagt grunden för hennes författarskap i Sverige. Nu samproducerar vi två av hennes viktigaste verk – Jakobsböckerna och Spel på små trummor – och är både tacksamma för och hedrade över detta samarbete, som sörjer för att kontinuiteten och kvaliteten i detta unika författarskap kan bibehållas på svenska också framöver, säger Daniel Sandström på Albert Bonnier Förlag.

Peter Handke är född 1942 i Kärnten, Österrike och sedan många år bosatt i Paris. Han har sedan debuten i mitten på 1960-talet varit en omstridd och provocerande författare vars verk – romaner, lyrik, dramatik – hör till de mest originella och mångskiktade inom den moderna tyskspråkiga litteraturen. Hans böcker har översatts till mer än tjugo språk.

En sida till? Fortsätt läs!